Allgemeines

Nächstes Mahnschreibens 21 Oktober 2017

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi informem que el pròxim dissabte dia 21 d’octubre procedirem a la recollida trimestral de cartó. També els preguem que no dipositen brics, envasos ni fem...

Recollida de cartró

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi volem informar que el pròxim dia 29 de juliol procedirem a la recollida de cartó. Així mateix preguem a tots els veïns i empreses que...