Targeta filatèlica benedicció Ermita de Sant Jordi