Reproducció Monument de Sant Jordi en Bronze

2a sèrie de la reproducció a escala del Monument a Sant Jordi fabricada en bronze a la cera perduda sobre peanya de fusta massissa. El conjunt té una alçada total de 64 cm., i un pes aproximat de 4 kg. La tirada consta de un total de 50 figures.

La reproducció porta gravat en la vora de la capa la firma del autor Manuel Boix, la numeració que acredita la sèrie i el nombre de peça. Va acompanyada de un certificat nominal que acredita el comprador o la persona que ha sigut obsequiada, en el que figuren la data d’adquisició, la sèrie i el nombre de peça, així com la certificació de la Confraria de Sant Jordi i del escultor autor del monument a Sant Jordi original Manuel Boix.

Es presenta amb una caixa expositora de cartó imprès en quadricromia, per al embalat, exposició i protecció.