Reproducció del Guió de Sant Jordi en commemoració del seu 75é aniversari

 

El Guió va ser obsequiat per D. Gregorio Molina Ribera a la vila de Banyeres de Mariola per tal de restituir l’anterior Guió del Sant, el qual, va ser destruït el 27 de juliol de 1936 a la Guerra Civil. El Guió té la finalitat d’encapsalar les manifestacions religioses organitzades per la Confraria de Sant Jordi i guiar així als veïns i veïnes fidels de la població.

Enguany, amb motiu del seu 75é aniversari, la Confraria de Sant Jordi ha promocionat la realització d’una serie limitada de 150 gravats realitzats per l’artista local Manolo Granado.

El gravat està realitzat sobre planxa metàlica de zinc de 23×31 cm. Cada reproducció està realitzada en paper marfil de 180 g amb un tamany de 30×40 cm.

Descarregar document »