Llibre “Confraria de Sant Jordi”

Els autors realitzen una crònica de les celebracions que es van fer amb motiu del II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres de Mariola.

També fan inventari del patrimoni de la Confraria i detallen, especialment, la recuperació de l’ermita neogòtica que es va dedicar finalment al patró.

S’inclou un reportatge fotogràfic del II Centenari i es reprodueixen els texts originals de dues obres de teatre fetes per a l’ocasió: «Banyeres fa dos-cents anys» i la «Llegenda de sant Jordi, el drac i la princesa».

Fitxa tècnica:
Primera edició: 1995
Edita: Fundación D. José Valor Amorós
Autors: Miguel Sempere Martínez i José Luis Vañó Pont
Impressió i enquadernació: Artes Gràficas Alcoy, S.A.
Núm. pàgines: 272
Mesura: 17 x 24 cm
Dipòsit legal: A-334-1995
Printed in Spain / Unió Europea