Insígnia membres de la Junta Directiva

En la 4a Assemblea General Ordinària de la Confraria de Sant Jordi, es va aprovar per unanimitat la insígnia que identificarà als membres de la Junta Directiva de la Confraria.

La insígnia inclou els elements que identifiquen l’essència i la raó de ser de la Confraria: en el centre Sant Jordi; en la part inferior als peus del Sant, una vista del nostre poble de Banyeres de Mariola; en el fons la creu de Sant Jordi, com a signe del seu martiri i de l’esforç i servici que la Junta Directiva fa per a major glòria de Sant Jordi i del nostre poble; al voltat del conjunt la llegenda “Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” que ens identifica; tancant el perímetre una xicoteta orla decorativa que enriquix i ornamenta tot el conjunt.

La nova insígnia només podrà ser utilitzada pels membres de la Junta Directiva que siguen membres en actiu, o els membres que hagen format part de les anteriors Juntes Directives, i només en els actes que se’ls reconega com a Junta Directiva.

La nova insígnia està a disposició de tots els membres de les Juntes Directives, actives o no, de la Confraria que la sol.liciten.