La Filá de Cristians al seu capitá, a les xiques i a Ovillejo