Invitació als actes de festa de la procalació canónica de Sant Jordi