75 Jahre der Spende und Segnung der Bilder der “Sant Jordiet” – Partyprogramm 2021

 

75 Jahre der Spende und Segnung der Bilder der “Sant Jordiet” – Partyprogramm 2021

Dokument herunterladen »

 

Tag 21 im April 1946, després de la missa de 11, van ser beneïdes les imatges de Sant Jordi regalades per D. Gregorio Molina Ribera a les sis filaes existents en aquell moment; Christen, Old Moors, Studenten, wir Moros, Maseros und Marokko. Das sind die Bilder, die, Eintragung, coneixem com Sant Jordiets. El diumenge següent a la finalització de les festes d’aquell any, les imatges van ser entregades a cadascun dels nous capitans de les diferents filaes. Von diesem Moment an, els capitans acullen a sa casa el Sant Jordiet de la seua filà durant tot l’any de la seua capitania.

El trasllat del mateix té lloc cada any la vesprada del 25 d'abril. La imatge del Sant Jordiet ix de casa dels capitans que acaben la seua capitania per a dirigir-se a la plaça Major, on li fa tres reverències a la imatge de Sant Jordi que hi ha a la façana del Temple Parroquial. Dann, la imatge continua el seu itinerari fins a la casa dels nous capitans. Si durant el trajecte es creuen els Sant Jordiets de dues filaes també es fan tres reverències entre ells, i la filà que es dirigeix a la plaça Major obri files a la filà que ja ha realitzat el seu ritual davant la façana del Temple.

Plus, les deu filaes resen una oració cada vegada que la imatge del Sant ix o arriba a casa dels capitans, oder wenn er geht und am maset ankommt (si és la filà qui ostenta la capitania). Hi ha filaes que també canten els Gojos a Sant Jordi, fet que dignifica l’acte i magnifíca la devoció del poble al nostre Sant Patró.

Tag 21 d'April 1996, amb motiu del 50 Jahrestag dieses Jubiläums, les deu filaes van dur a muscle el seu Sant Jordiet des del Temple Parroquial fins l’ermita de Sant Jordi. Dann, totes les imatges del Sant van tornar en processó fins al Temple Parroquial, acompanyant així la imatge de Sant Jordi que habitualment presidix la seua ermita i que durant els dies de festes venerem a l’altar major.