75 Anys de la donació i benedicció de les imatges del “Sant Jordiet” – Programa de Festes 2021

 

75 Anys de la donació i benedicció de les imatges del “Sant Jordiet” – Programa de Festes 2021

Descarregar document »

 

El dia 21 d’abril de l’any 1946, després de la missa de 11, van ser beneïdes les imatges de Sant Jordi regalades per D. Gregorio Molina Ribera a les sis filaes existents en aquell moment; Cristians, Moros Vells, Estudiants, Moros Nous, Maseros i Marrocs. Són les imatges que, entranyablement, coneixem com Sant Jordiets. El diumenge següent a la finalització de les festes d’aquell any, les imatges van ser entregades a cadascun dels nous capitans de les diferents filaes. Des d’aquell moment, els capitans acullen a sa casa el Sant Jordiet de la seua filà durant tot l’any de la seua capitania.

El trasllat del mateix té lloc cada any la vesprada del 25 d’abril. La imatge del Sant Jordiet ix de casa dels capitans que acaben la seua capitania per a dirigir-se a la plaça Major, on li fa tres reverències a la imatge de Sant Jordi que hi ha a la façana del Temple Parroquial. A continuació, la imatge continua el seu itinerari fins a la casa dels nous capitans. Si durant el trajecte es creuen els Sant Jordiets de dues filaes també es fan tres reverències entre ells, i la filà que es dirigeix a la plaça Major obri files a la filà que ja ha realitzat el seu ritual davant la façana del Temple.

A més a més, les deu filaes resen una oració cada vegada que la imatge del Sant ix o arriba a casa dels capitans, o quan ix i arriba al maset (si és la filà qui ostenta la capitania). Hi ha filaes que també canten els Gojos a Sant Jordi, fet que dignifica l’acte i magnifíca la devoció del poble al nostre Sant Patró.

El dia 21 d’abril de 1996, amb motiu del 50 aniversari d’aquesta efemèride, les deu filaes van dur a muscle el seu Sant Jordiet des del Temple Parroquial fins l’ermita de Sant Jordi. A continuació, totes les imatges del Sant van tornar en processó fins al Temple Parroquial, acompanyant així la imatge de Sant Jordi que habitualment presidix la seua ermita i que durant els dies de festes venerem a l’altar major.