Vicente Pons Alós, Predicador de la Relíquia


Banyeres El Nostre Periocic. Edició impresa

Descarregar document

Vicente Pons Alós, canonge arxiver – bibliotecari de la Catedral Metropolitana de Valencia, va presidir la celebració de la Missa Major del dia de la Relíquia de Sant Jordi. Va estar acompanyat d’altres membres del Cabildo Catedralici, entre ells Manuel Soler, que va ser capella a Banyeres. Es dona continuïtat, d’aquesta forma, a la relació que es va iniciar anys arrere quan des de la Catedral es va portar al poble la relíquia del braç del Patró. Pons Alós va ser una de les persones a les quals es va encomanar aquesta acció.