Traspàs de poders en la Contraria de Sant Jordi


Banyeres El Nostre Periocic. Edició impresa

Descarregar document

Coincidint amb l’últim dia de maig, es van reunir en la seu de la Contraria de Sant Jordi els prin¬cipals càrrecs de les dues juntes, la ixent i l’entrant, per fer el traspàs de poders. D’esta manera la nova directiva dirigeix ja la institució, des d’ on s’ha anunciat que la primera activitat que farà serà participar amb un estand a la Fira de la Malena. Vendrà articles com imatges de Sant Jordi, làmines del Patró, el llibre de la Confraria, el CD de la missa cantada a Sant Jor¬di, roda balcons, etc.

ARREPLEGA DE PAPER I CARTÓ

També s’ha informat que el dia 19 de juliol, dissabte, farà una arreplega de paper i cartó, seguint la costum d’anteriors juntes. Un dia abans, divendres, ho farà en les empreses. Des de la nova junta s’ha volgut agrair a veïns i empreses l’ interès prestat reservant el paper i cartó acumulats perquè puga ser retirat, tasca que a més de cooperar amb la Con¬fraria, contribueix al reciclatge i preservació de l’entorn.

HORARI D’OFICINA

Igualment s’ha indicat que la seu estarà oberta el primer diven¬dres de cada mes de 20 a 21,30 h, per a atendré qualsevol perso¬na que necessite fer alguna gestió relacionada amb l’entitat.

CORRECCIÓ D’ERROR

En la passada edició es van rela¬cionar els noms de la nova junta. L’entitat comunica que va facili¬tar un nom erroni: Jorge Romero Ferre, quan el correcte era Jorge Romero Albero.