Sol·licitud d’ajuda per a sufragar les despeses de la restauració de l’anda i la imatge de Sant Jordi