Sobre i paperetes enviades als domicilis del poble per l’ajuntament per la consulta ciutadana sobre el canvi de les festes a cap de setmana