Restauran el anda e imagen de Sant Jordi de Banyeres