Resposta a la carta d’invitació per a presidir la Missa del dia de Sant Jordi


Eminentisim Cardenal D.Agustín García Gasco Vicente

Download file