Resposta a la carta d’acceptació per a presidir la Missa del dia de Sant Jordi