Resolucion a la petició de material gàfic de l’arxiu municipal per a la pàgina web