Resolució a la sol.licitud d’ajuda per la restauració de les andes