Reproduction partial program of festivities in Alcoy 1924


Juan Castelló Mora

Download file

Reproduction partial program of festivities in Alcoy 1924, en el que es publiquen cuatre pàgines dedicades al nostre poble Banyeres de Mariola.