Récord de públic en l’exposició sobre Sant Jordi


Cronica de Banyeres, Edició impresa, P.Vilanova

Descarregar document

MES DE 200 REPRESENTACIONS DE SANTJORDI VAN FORMAR L’EXPOSICIO

Va obrir només un cap de setmana.

Un total de 951 persones, segons informado de la Con¬traria de Sant Jordi, van vi¬sitar el cap de setmana del 18 al 20 de novembre l’exposició instal.lada en la Fundació Valor sobre la ico¬nografia del Patró. A pesar del curt espai de temps en qué va estar oberta, revestí un continu goteig de visitants, la qual cosa suposà un auténtic èxit per a l’organització.

La mostra va ser inaugurada el divendres dia 18 a la vesprada per José Vicente Berenguer, president de la Confraria i l’alcalde, Antonio Belda. La van formar 208 representacions del Sant, algunes d’elles procedents del fons patrimonial de la Contraria i la resta prestades per particulars.

La col.leccio permetí admirar tot tipus de formes de representar a Sant Jordi: en pintura de distints tipus i sobre diversos materials, en relleus, brodats, estampes, escul¬tures, pirogravats, metalls, vidre, medalles, joies…

Va incloure peces de gran valor, la majoria d’elles procedents de l’ámbit local, si bé també van po¬der admirar-se algunes originàries de Grècia, Romania i inclús Rússia. Va ser tan àmplia que la sala d’exposicions de la Fundació es va quedar xicoteta i va haver d’ampliarse a la sala de recepcions que ni ha en el primer pis de l’edifici.

Tal com comenta el president, potser les grans absents van ser les
peces dedicades a Sant Jordi que s’exhibixen en l’exposició Camins
d’Art de la Llum de les Imatges, a Alcoi: una reproducció del “Monument a Sant Jordi”, propietat de la Confraria, i la reproducció a grandária real, del cap del monument, obra de Manuel Boix, autor de l’escultura.

Berenguer va agrair a totes les persones i entitats que havien fet possible l’organització d’aquesta exposició, tant per cedir les peces que es van mostrar com per pres¬tar els distints elements que van permetre el seu muntatge.