Projecte d’activitats culturals realitzat per a la sol·licitud d’ajudes per als concerts de l’Octavari