Pressupost i croquis/dibuix del bagul per a l’Ermita de Sant Jordi