Cover section Organizations and Associations Program Festivals


L´Equip de Redacció.

Download file

Este apartat en el que es recullen any rere any les activitats de les diferents associacions del nostre poble i tot allò que els preocupa, els motiva o els il•lusiona; This year, al ser any de Llegenda, s’il•lustrat amb diverses fotografies de la primera representació de la Llegenda de Sant Jordi, Princess and the Dragon, la qual va tindre lloc l’agost de 1981 a la Plaça de l’Ajuntament dins de les Festes que es van realitzar pel 8e Sector de manera extraordinària per commemorar el II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi.