Couverture de la section Banyeruts avec le nom du programme


García Jorda.

Télécharger le fichier

il•lustrada amb una fotografia aèria realitzada des de l’ermita del Sant Crist, on es pot apreciar al fons la Penya la Blasca.