Papereta de la rifa d’una imatge de Sant Jordi en bronze