Nouveau conseil d'administration de la Contraria de Sant Jordi


Baignoires Notre époque. édition imprimée

Télécharger le fichier

Després que es fera pública la composició de la nova junta de la Confraria de Sant Jordi en la Missa Major a Sant Jordi, el passat 23 d'abril, i que després de la processó del Trasllat es celebrara el sopar de Canvi de Juntes i la imposició d’insígnies als nous membres de la Junta Directiva, la composició de la directiva ha quedat formada per 42 personnes: Président: Rafael Evaristo Belda Domenech; Vice président: José Tortosa Beneyto; secretari: Rodrigo Ferré Bodi; i tresorer: Vicent Albero Ferre.
Ocupen les vocalies: Daniel Arbre Berenguer, Dolores Arbre Ribera, Jorge compartiment arbre, Albero Juillet Vañó, José Miguel Alfaro Alfaro, Santiago Ballester Belda, Juan Ballester Sanegre, Mila Molina Blanquer, Rigoberto Société Ribera, Manuel Diaz Martinez, Javier Domenech Antolí, Mais Enrique Amparo Arbre, Fernando Molina Fajarí, Magasins de fer, Amparo Ferre Français, Ferre Baldomero Français, Ma Pilar Ferre Francés, Juan Luis Pérez Ferre, Daniel Ferri Puig, Sergio Ferris Mompó, Joaquín Français Bodi, Bartolomé Français Ferre, Fidel Français Jorda, Ma Jesús Garrido Aracil, Garrigós Diego Jara, Dolores Jara Plus, Ma Rosario Lozano Lapin, José Julio Mataix Vicedo, Gregorio Mora Molina, Oscar Navarro Albero, Jordi Puig Ballester, Antonio Manuel Requena Martínez, Rafael Aznar Miguel Sempere, Antonio Jara terol, Ricardo Tortosa Beneyto, Juan José Vañó Requena, Victoriano Vañó Ribera i Pedro Vilanova Mora.