Nova junta de la Contraria de Sant Jordi


Banyeres El Nostre Periocic. Edició impresa

Descarregar document

Després que es fera pública la composició de la nova junta de la Confraria de Sant Jordi en la Missa Major a Sant Jordi, el passat 23 d’abril, i que després de la processó del Trasllat es celebrara el sopar de Canvi de Juntes i la imposició d’insígnies als nous membres de la Junta Directiva, la composició de la directiva ha quedat formada per 42 persones: President: Rafael Evaristo Belda Domenech; vicepresident: José Tortosa Beneyto; secretari: Rodrigo Ferré Bodí; i tresorer: Vicent Albero Ferre.
Ocupen les vocalies: Daniel Albero Berenguer, Dolores Albero Ribera, Jorge Albero Vañó, Julio Albero Vañó, José Miguel Alfaro Alfaro, Santiago Ballester Belda, Juan Ballester Sanegre, Mila Blanquer Molina, Rigoberto Company Ribera, Manuel Díaz Martínez, Javier Domenech Antolí, Ma Amparo Enrique Albero, Fernando Fajarí Molina, Ximo Ferre Ferre, Amparo Ferre Francés, Baldomero Ferre Francés, Ma Pilar Ferre Francés, Juan Luis Ferre Pérez, Daniel Ferri Puig, Sergio Ferris Mompó, Joaquín Francés Bodí, Bartolomé Francés Ferre, Fidel Francés Jordá, Ma Jesús Garrido Aracil, Diego Garrigós Jara, Dolores Jara Más, Ma Rosario Lozano Conejo, José Julio Mataix Vicedo, Gregorio Mora Molina, Óscar Navarro Albero, Jordi Puig Ballester, Antonio Manuel Requena Martínez, Rafael Miguel Sempere Aznar, Antonio Terol Jara, Ricardo Tortosa Beneyto, Juan José Vañó Requena, Victoriano Vañó Ribera i Pedro Vilanova Mora.