Nova Junta de la Confraria de Sant Jordi 2011-2014