The party 2014 in Images: Brotherhood of St. George


L´Equip de Redacció.

Download file

La memòria fotogràfica dels programes anteriors s’ ha dividit en dos apartats. El primer anomenat “Una mirada al passat”, en el que es mostren dos fotografies antigues de cada una de les 10 filàes; I el segon es denomina “The Festival 2014 en imatgesdues pàgines amb fotografies que es dediquen a cadascuna de les filàes on es recullen diversos moments de les Festes al mes d’abril i de la Festa de la Relíquia de l’any passat, i en el que també es dediquen dues pàgines d’imatges a la Confraria de Sant Jordi que arrepleguen documents visuals de distints actes organitzats per la Confraria de Sant Jordi l’any 2014.