La Confraria de Sant Jordi tendrà nou president


Banyeres El Nostre Periocic. Edició impresa.

Descarregar document

LA NOVA JUNTA COMENÇARA A TREBALLAR DESPRES DE MOROS I CRISTIANS

José Ignacio Martí Navarro serà el nou president de la Confraria de Sant Jordi. Martí, que representava la única candidatura aspirant al càrrec, va comptar amb el suport favorable dels assistents a l’assemblea que va celebrar l’entitat el dissabte dia 8 de marc, a la vesprada en el Teatre Beneficència de la Casa de Cultura, oflcialitzant-se així una noticia que ja es coneixia des de feia setmanes.

L’acompanyaran en els principals responsabilitats de la junta Pedro Leal Francés, que ocuparà el lloc de vicepresident, Vicente Javier Ferre Vilanova, que serà secretari, i Vicente Ferre Ferre, que serà el responsable de la tresoreria.

La resta de components es farà pública en el transcurs de la missa major en honor del Patró que tindrà lloc el pròxim dia 23 d’abril, dia de Sant Jordi, en plenes festes de moros i cristians.

Mentrestant continuaran ocupant els càrrecs el actual president, José Vicente Berenguer, i la resta de membres de la seua junta directiva, que des de fa mesos treballen en l’organització dels actes religiosos de les properes festes, tal com han vingut fent en l’ última etapa de l’entitat.
Va faltar quòrum per a modificar els estatuts.
Un altre dels punts de l´ orde del dia de l’assemblea era la modifica¬ció dels estatuts de la Confraria. Es pretenia amb aquesta iniciativa adap¬tar la reglamentació i permitir que els majoráls de la institució puguen triar, mitjançant una votació entre els que ostenten aquesta condició, qui ocuparà el lloc de “Majoral Ma¬jor”. Això hauria permès modificar el mecanisme vigent, que determina que exercirà aquest càrrec el mes antic.
La proposta de canvi afectava també l´elecció del secretari, per al que es plantejava la mateixa solució.
Per a prosperar la iniciativa es requeria un quòrum mínim fixat en el 10 per 100 dels socis de la Confraria, que en el moment de celebrar l’as-semblea era de 1737 abonats. Al no aconseguir-se el mínim d’assistents exigit no es va poder fer la votació i, per consegüent, no va poder prospe-rar la modificació pretesa.

Des de la Confraria de Sant Jordi s’havia fet un especial crida a l’assistència a aquesta reunió per a po¬der aconseguir el quòrum necessari. Finalment no es va comptar amb l’afluència mínima exigida.

Als punts de l´ orde del dia esmentats es van unir els habituals de lectura i aprovació de l’ acta de l’assemblea anterior, els informes del Secretari i del President i l´ apartat final de precs i preguntes.