Justificant de declaració de residus per la recollida de cartró