Invitació a la presentació del llibre “Banyeres de Mariola davant del III mil.lenni”