Imágenes de Banyeres de Mariola 1940-1970


Juan Castelló Mora, Antonio Mataix Blanquer, Francisco Javier Mira Calatayud, Miguel Sempere Martinez, José Luís Vañó Pont

Donada la gran acollida que va tindre l’edició d’Història gràfica de Banyeres de Mariola I, el present volum editat per l’Associació Cultural Font Bona – Centre d’Estudis Locals de Banyeres de Mariola, seguint aquella idea pionera a Banyeres, és també un record gràfic del nostre passat, encara que, en esta ocasió, d’un temps encara pròxim per a la majoria de la nostra població.

Per a uns serà un record i enyorança del passat; un retrobament amb la seua infància i joventut; per a altres, serà un instrument fàcil per a conéixer el Banyeres que mai han viscut, recorrent un ampli període de tres dècades.

Fitxa tècnica:

Primera edició: 13 de decembre de 2010

Edita: L’Associació Cultural Font Bona, Centre d’Estudis Locals de Banyeres de Mariola.

Disseny gràfic: Javier Mira.

Impressió: Gráficas El Cid, S.L.

Núm. pàgines: 221 amb dues guardes

Mesura: 20 x 24

Dipòsit legal: A-1008-2010

ISBN: 978-84-614-4772-5

Printed in Spain / Unió Europea