Storia grafica di Banyeres de Mariola II


Associazione culturale Font Bona

Quan en 1998 vam donar a conèixer a tots els veïns de Banyeres de Mariola la intenció d’iniciar una recopilació de fotografies amb la idea de crear un fons gràfic, mai podíem imaginar que la resposta seria tan ràpida i massiva, la qual cosa va possibilitar reunir mes de dues mil imatges que van ser digitalitzades i classificades seguint un índex temàtic.

Esta resposta pública va posar de manifest la gran sensibilitat ciutadana i l’enorme interès per mantenir present un passat que, gracies a nombroses persones, dedicades per ofici o per simple afició, havien aconseguit immortalitzar amb les seues càmeres moments irrepeti¬bles. Açò ens obliga a ser conscients que una fotografia es converteix en un document gràfic que ens mostra la constant evolució de la societat; una petjada inesborrable que ens porta a la memòria fets histories esdevinguts, quasi ja oblidats o tal vegada desconeguts; una font d’informació imprescindible per a donar a conèixer un vast patrimoni cultural que en algunes ocasions resulta exageradament canviantD’ací, la imperiosa necessitat de realitzar una constant recopilació de material gràfic per a la seua posterior anàlisi, catalogació i difusió.

El resultat d’aquella iniciativa es va convertir, l'any 2001, en l’edició del primer llibre fotogràfic de la nostra localitat: “Història gràfica de Banyeres de Mariola I”, SU, després d’una difícil selecció, es van incloure al voltant de set-centes instantànies, quedant patent el nostre agraïment a mes de cent persones que van col•laborar amb les seues aportacions i, a mes, es va aprofitar per retre homenatge als fotògrafs locals per la seua extraordinària labor artística. anche, es va realitzar una exposició de fotografies, les quals no s’havien inclòs per evitar una publicació massa extensa i costosa. Precisament, Per haver deixat tantes imatges en l’arxiu, va ser el motiu de considerar aquell volum com el primer, ja que hi havia la possibilitat que en un futur poguera aparèixer una nova col•lecció.

Una vegada el llibre va arribar al públic, vam quedar sorpresos per la gran acceptació rebuda, la qual cosa va comportar que l’edició pràcticament quedara esgotada en poques setmanes. Esta circumstància va transcendir de forma positiva, originant que les aportacions se succeïren cada vegada mes, comptant amb un fons de mes de sis mil fotos en l’actualitat.
En vista daçò, es va estudiar la possibilitat de preparar el volum número dos, tenint en compte la necessitat de divulgar esta compilació gràfica que creix cada dia, clar indicatiu que les persones son conscients de la importància d’un àlbum de fotografies que continua en la cambra cobrint-se de pols i que al final desapareix per falta d’espai en canviar de domicili o es divideix en realitzar el repartiment entre els membres de la família, la qual cosa comporta que les seqüències d’imatges perden el seu significat original.
Les fotografies que li oferim en este llibre únicament han sigut tractades digitalment mitjançant ajustos de to i enfocament, evitant qualsevol restauració amb la finalitat de no desvirtuar l’essència deste valuós patrimoni. Allo stesso modo, i com és preceptiu, cadascuna de les imatges va acompanyada d’un peu de foto on es fa cons¬tar les dades que ha sigut possible obtenir (data, posti, situacions…), seguit de l’autor de la foto (si es coneix) i de la persona que ha tingut la gentilesa de cedir-la.

Igual que en l’anterior publicació, el contingut s’ha disposat en huit capítols on s’engloben diferents aspectes: “Patrimoni urbá” (panoràmiques, carrers, edificis i monuments); “Vida quotidiana” (qualsevol imatge que ha marcat el pols de la nostra localitat); “Festes” (Mori e Cristiani, la Malena, Santa Llúcia); “L’economia” (agricoltura, comerç, industria); “Cultura i esport” (grups d’alumnes de diferents col•legis, teatro, musica, danses, activitats esportives); “Celebracions” (processons, primeres comunions, bodes, batejos); “A la llum del diafragma” (fotos d’estudi i de fotògrafs ambulants) io, infine, el capítol “Fotògrafs” que inclou la relació d’alguns autors de les fo¬tos que es mostren, així com una breu ressenya de la trajectòria professional dels mateixos, tot açò acompanyat de diverses de les seues obres, autoretrats i interessant publicitat que figura darrere d’alguns suports.

També s’ha confeccionat un localitzador de les imat¬ges que cada persona ha aportat (al costat de cada nom figura una sèrie de números de pàgina on apareixen fotografies de la persona en qüestió). infine, un altre localitzador amb els noms dels fotògrafs.

Una vegada mes, confiem que esta nova aportació gràfica passe a engrossir la seua col•lecció de llibres de consulta i que gaudisca amb cadascuna de les imatges que conté.

Associazione Culturale Font Bona
-Centro per gli studi locali-

Factsheet:

prima edizione: di 2013

Edita: Associazione Culturale Font Bona, Centre d’Estudis Locals de Banyeres de Mariola, amb el suport de lAjuntament de Banyeres de Mariola i de la Fundació D. valore di José Amoros.

Graphic design: Javier Mira Calatayud,

Stampa e la rilegatura:
Vilsor Impresores, S. L.

No.. pagine: 352.

misurare: 23,7 X 29,3

ISBN: 978 - 84 - 616 - 6258 – 6
deposito legale: A – 493 - 2013

Imprès a Espanya