Hi haurà “consulta” per decidir si traslladen les festes a cap de setmana


Banyeres El Nostre Periocic. Edició impresa

Descarregar document

PREVISTA PER AL 12 DE NOVEMBRE I REQUERIRÀ UN SUPORT MÍNIM DEL 60 PER 100.

L’Ajuntament ha convocat una consulta per al pròxim 12 de novembre per a conèixer l’opinió de la ciutadania i plantejar, d’aquesta forma, la viabilitat de què les festes de moros i cristians d’abril es celebren coincidint en cap de setmana. L’acord, adoptat pel ple de la corporació, va comptar amb el suport de l’equip de Govern format pel PSOE i Compromís, l’abstenció del PP i el vot negatiu de Ciutadans.

Fernando Sempere, president de la Comissió de Festes de Sant Jordi i Tinent d’Alcalde, va ser qui va fer el plantejament. Va dir que la iniciativa de l’equip de Govern era una resposta a propostes realitzades en diferents moments per algunes filaes, universitaris, comerciants, banyerins que viuen fora i alguns empresaris. Va recordar que temps arrere es van fer votacions en l’àmbit de les juntes de filaes i de la Comissió de Festes. Ara es planteja que la consulta es faça en l’àmbit de tot el municipi.

La proposta podrà dur-se a terme perquè recentment va entrar en vigor la normativa que permet realitzar consultes ciutadanes. Aquesta estableix que podran participar tots els ciutadans amb dret a vot i aquells que, encara sense estar empadronats en el municipi, siguen festers d’alguna filà i majors d’edat.

En la consulta es farà la següent pre¬gunta: Està vostè d’acord que les dates de les festes coincidisquen en cap de setmana, A mes es plantejarà, tant en el cas que s’opte pel “sí” com pel “no”, quina opció prefereix?: 1: que dos dies de festes: Entrada, Sant Jordi, Moros i Cristians i Sant Crist, coincidisquen necessàriament en cap de setmana, o, 2: que l’Entrada siga dissabte, Sant Jordi diumenge, Moros i Cristians dilluns i Sant Crist dimarts. Podrà marcar-se una de les dues opcions, les dues, o cap d’elles. El fet que aquestes opcions podran assenyalar-se també en el cas del “no”, serà per conèixer l’opinió dels qui siguen contraris al canvi i les seues preferències, en cas d’eixir el “no”. També serà possible votar en blanc.

La consulta i l’escrutini seran el 12 de novembre, diumenge, de 10 a 19 hores. La votació presencial serà en els masets de les filaes de Moros Vells i Contrabandistes, que comptaran amb 6 i 4 taules electorals, respectivament, estant disposada l’admissió de votants en elles per ordre alfabètic. La taula número 10 es destinarà al vot de persones que no estiguen empadronades però que siguen socis festers. També arreplegarà el vot per correu. Les per-sones que vulguen votar per correu hauran de sol-li citar-ho entre l’ 1 i el 31 d’octubre i rebran tota la documentació necessària.

Perquè el resulta! de la consulta puga traslladar-se al ple municipal, qui ratificaria el canvi de dates, haurà de produir-se un percentatge de vots mínim favorable. Si el “no” rebera mes d’un 40%, les festes continuarien celebrant-se del 22 al 25 d’abril de cada any.

EL GOVERN NO ES POSICIONA

L’Equip de Govern que formen Compromís i PSOE i que va votar afirmativament fer la consulta “no es posiciona» en cap opció”, sent estrictament “personal” l’opinió de cadascun dels seus components. “Només coincidim que és democràtic demanar l’opinió a tots els veïns i veïnes”, van dir.

ABSTENCIÓ DEL PP I NEGATIVA DE CIUTADANS

Els populars, que com la resta de partits portaven en el seu programa electoral la possibilitat de convocar la consulta, van optar per abstenir-se en considerar que aquesta hauria de dur-se a terme si hi haguera una inquietud “expressa”, la qual cosa consideren que no passa. No comparteixen el seu plantejament perquè, al seu judici, no s’han consensuat les formes amb la Comissió de Festes. Tampoc en la Confraria de Sant Jordi, ni en les empreses ni en els consells d’Indústria i Turisme. D’igual forma no estan d’acord en com s’ha plantejat la pregunta i la urgència en la qual s’ha desenvolupat. La portaveu de Ciutadans, per la seua banda, opina que no era necessària fer la consulta en l’actualitat, que les preguntes plantejades, en el cas d’optar pel “no” sobraven, i planteja si s’ha preguntat en altres poblacions, com a Bocairent on ja s’ha fet aquesta con-sulta, si el resultat de l’experiència ha sigut positiu.

ELS EMPRESARIS TAMPOC ES POSICIONEN

En un comunicat enviat per l’Associació d’Empresaris de Banyeres s’indica que l’entitat no s’ha posicionat en cap moment sobre si resulta convenient fixar o no les festes en cap de setmana. Respecte als comentaris realitzats en diferents àmbits sobre si aquest col•lectiu era favorable o no a la mesura, cal indicar que sí que va haver-hi una postura favorable anys arrere quan l’entitat aglutinava només al sector del tèxtil. En l’actualitat, on la institució acull a tot el col•lectiu empresarial, no s’ha produït cap senyal, tant a favor com en contra.

WEB INFORMATIVA

L’Ajuntament ha engegat una web en la qual s’intenta donar contestació a totes les preguntes i dubtes que pot originar la consulta ciutadana que s’ha programat per a dilucidar sobre el canvi de dades de les festes de moros i cristians. Pot accedirse a la pàgina en l’adreça consulta-festes.org. També és accessible des de la web municipal i en ella es contesten fins a un total de setze interrogants.

INTENS DEBAT SOCIAL

La realització de la consulta ha suscitat un intens debat social, tant per la seua convocatòria, com pel seu desenllaç. La iniciativa té seguidors i detractors, sent patent tant en comentaris de persona a persona com en els que hi ha en les xarxes socials.