Guió de l’acte d’agraïment a la coral i músics per l’estrena de la missa de Sant Jordi