Salve o programa da festa, Iconografia de Sant Jordi


L´Equip de Redacció.

Baixar o arquivo

Esmalt de Sant Jordi que forma part del calze de plata sobredaurada, decorat amb una gran profusió de detalls cisellats a l’estil barroc, el qual destaca per tindre elements de plata incrustada, els símbols representatius de l’eucaristia, així com tres esmalts en la seua base, realitzats amb gran definició i detall, a més del Crismó, cisellat directament, que representa a Jesucrist.

Este calze era propietat de la família de Gregorio Molina Ribera, banyerut il•lustre, i s’utilitzava a una de les seues capelles.

As irmãs Maria José e Nieves Molina Bizarro representando todos os filhos e herdeiros Nieves Molina Albero, filla de Gregorio Molina, van obsequiar este calze a la Confraria de Sant Jordi el dia 4 Junho 2011, a fi d’incrementar el patrimoni que esta administra i custodia per a major glòria del nostre Patró.