Salva il programma della festa, Iconografia di San Giorgio


Il gruppo di scrittura.

Scarica il documento

Esmalt de Sant Jordi que forma part del calze de plata sobredaurada, La parte anteriore dell'altare è realizzata in seta rosa pallido, el qual destaca per tindre elements de plata incrustada, La parte anteriore dell'altare è realizzata in seta rosa pallido, així com tres esmalts en la seua base, realitzats amb gran definició i detall, a més del Crismó, cisellat directament, La parte anteriore dell'altare è realizzata in seta rosa pallido.

Este calze era propietat de la família de Gregorio Molina Ribera, banyerut il•lustre, i s’utilitzava a una de les seues capelles.

Suor María José e Nieves Bizarro Molina a nome di tutti i bambini e gli eredi di Nieves Molina Albero, filla de Gregorio Molina, van obsequiar este calze a la Confraria de Sant Jordi el dia 4 giugno 2011, a fi d’incrementar el patrimoni que esta administra i custodia per a major glòria del nostre Patró.