Save the festival program, Iconography of St. George


L´Equip de Redacció.

Download file

Esmalt de Sant Jordi que forma part del calze de plata sobredaurada, decorated with a great profusion of chiseled details in the Baroque style, el qual destaca per tindre elements de plata incrustada, the representative symbols of the Eucharist, així com tres esmalts en la seua base, realitzats amb gran definició i detall, a més del Crismó, cisellat directament, representing Jesus Christ.

Este calze era propietat de la família de Gregorio Molina Ribera, banyerut il•lustre, i s’utilitzava a una de les seues capelles.

Sisters María José and Nieves Bizarro Molina on behalf of all the children and heirs of Nieves Molina Albero, filla de Gregorio Molina, van obsequiar este calze a la Confraria de Sant Jordi el dia 4 June 2011, a fi d’incrementar el patrimoni que esta administra i custodia per a major glòria del nostre Patró.