Guard against the program of festivities


Equip de redacció del programa

Download file

25 ANYS DE LA RESTITUCIÓ DE LA BANDERA DE BANYERES DE MARIOLA

L’any 2016 es commemora el 25é aniversari de la restitució de la bandera de Banyeres de Mariola.

Es tracta d’una ensenya d’origen incert, amb una única referència al llibre d’actes presentat al rei Felip V després de la Guerra de Successió. Amb escasses dades, l’expert en heràldica, Pedro María Orts i Bosch, confeccionaria un treball d’investigació històrica resultat del qual és la composició actual de la bandera.

A partir d’aquest estudi, el Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 January 1991 acorda, per unanimitat de tots els membres ¡ grups polítics, sol•licitar de la Generalitat Valenciana l’aprovació de la Bandera Local.

Font: Mataix Blanquer, A. (1991). “Flag restitution Bañeres”. Programa de Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi Mártir. Banyeres de Mariola City Council (Alicante).Photo: Javier Puig Miró, 2015.

175 ANYS DE LA ANTIGA IMATGE DE SANT JORDI

La Imatge mes antiga de Sant Jordi a Banyeres de Mariola que es venerava a faltar del Sant, i de la qual tenim noticies, era obra d’Antonio Esteve Romero, prestigiós escultor valencià.

Aquesta és realitzada l’any 1841 i, so, l’any 2016 representa el 175é aniversari de la imatge. Unfortunately, aquesta va ser destruïda al juliol de 1936 a causa deis conflictes de la Guerra Civil.

However, Juan Sempere Ferré, “el fuster”, sent ben menut, va aconseguir recuperar de les cendres tes deixalles de l’obra i aconseguí, like this, una de les quatre potes del cavall1 ¡ una de les borles del guió de Sant Jordi2. Currently, aquestes peces son custodiades per la família SempereAvellán.

Font: “The old image of St. George”. Brotherhood of St. George.