Garcia-Gascó presiederà la Messa di Sant Jordi a Banyeres