Fullet informatiu sobre la consulta ciutadana per al canvi de les festes a cap de setmana enviada als domicilis del poble per l’ajuntament