The transfer of St. George


Our bathtubs Periocic. printed edition

Download file

The day 21 d’abril es va fer el Trasllat de Sant Jordi des de la seua ermita a l’església parro¬quial. Finalitzades les festes de moros i cristians i l’Octavari del Patró, i trobant-se ja tancada aquesta edició del periòdic, Sunday 3 de maig estava previst que s’efectuarà el Trasllat per a retornar la imatge a la seua ermita.

Enguany l’acte es configurarà de manera distinta per a commemorar el 25 aniversari de la benedicció de l’ ermita de Sant Jordi. En lloc de ser a la vesprada, es va programar a les 11 del matí i a l’ arribada de l´ ermita es cele¬braria una missa de campanya en sufragi pels difunts de la Confraria de Sant Jordi, finalitzant amb el disparament d’una mascletà.