Document de justificant de recepció de la documentació per a la inscripció en el registre d’entitats religioses