Cròquis del entarimat per a la coral i musics per a l’estrena de la Missa de Sant Jordi