Confraria de Sant Jordi


Juan Ignacio Martí Navarro

Descarregar document

En primer lloc, m’agradaria començar aquest article fent referència al nomenament de la Confraria de Sant Jordi com a “Banyerut amb Nom Propi” per l’equip de redacció del programa de festes 2015.

Va ser un orgull, com a President de la Confraria, que el Majoral Major, José Luis Belda Sempere, rebera aquesta distinció en representació de totes les Juntes, així com de tots els Confrares. Pense que la Confraria de Sant Jordi és molt més que la gent que la forma o ha format part d’aquesta institució.

Aquesta distinció és també un reconeixement a totes aquelles persones que tenen present el nostre Patró en algun moment del dia, en oracions, en records o
en xicotets detalls. Ells també són “Banyeruts amb Nom Propi”.

En segon lloc, voldria enviar una salutació molt especial als nostres majors. Ells són la memòria viva de tot un poble i d’ells hem d’aprendre a escoltar, ja que representen el saber. Aquest fet l’hem de tindre molt present en una societat cada vegada més tancada i incomunicada. També, i d’una manera molt especial, vull felicitar les festes als malalts que, per diverses circumstàncies, no poden acompanyar-nos en estos dies tan especials per al poble. Sant Jordi els té presents i mai no els deixa desemparats.

Una vegada acabades les festes d’abril 2016 portarem dos anys al capdavant de la Confraria. M’agradaria afegir que organitzar com a nova directiva les
primeres festes va ser un dels moments més complicats, pel que fa a nivell de poble i de comunitat cristiana.

Cal esmentar que presidir el Trasllat de Sant Jordi des de l’Ermita fins a l’Església, punt d’inici de les Festes Patronals, amb companyia de tots el membres de la Junta Directiva, ha estat, personalment, una de les vivències més emotives que mai no oblidaré.

És en eixos moments, on es veuen recompensats l’esforç i el treball realitzat. A més, vam haver de portar a terme algun canvi en el trasllat de tornada per la commemoració del 25é aniversari de la benedicció de l’Ermita. El diumenge, dia 3 de maig, a les 11:00 h., es va celebrar el Trasllat de tornada del Sant des del Temple Parroquial fins la seua Ermita. A l’arribada se celebrà una missa de campanya pels difunts de la Confraria. Una vegada acabada la missa es va disparar una mascletà. A continuació, i per concloure la commemoració, es va celebrar un vi d’honor al “maset
de la Filà dels Marrocs”.

El dia 4 de juliol, a la Casa de Cultura, vam fer la presentació d’un DVD per mostrar 25 anys després com es va dur a terme la reconstrucció de l’Ermita, des de l’inici del projecte fins a la Benedicció el dia 5 de maig de 1990. La finalitat d’aquest DVD era deixar testimoni i recuperar per a la memòria del poble, el treball i esforç de totes aquelles persones que van fer possible que l’Ermita de Sant Jordi siga una realitat.

Saber transmetre eixe i altres testimonis a les noves generacions és allò que manté viva la Fe i Devoció a Sant Jordi.

Pel que fa a les Festes de la Relíquia 2015, l’oratge no ens va acompanyar i van deslluir gran part dels actes de la festa. La intenció de la Confraria era commemorar el 75é aniversari de la Imatge de Sant Jordi després de la processó, però la pluja va fer acte de presència i va fer malbé tots el preparatius.

Han estat dos anys molt intensos, plens de projectes i de reptes que hem anat abordant a mesura que se’ns plantejaven. Com vaig dir al programa de festes de l’any passat, la tasca que anàvem a dur endavant era principalment mantindre i millorar tot allò que ja estava establert, així com prioritzar aquells projectes que consideràvem més necessaris per al Patró i per a la Confraria.

La primera d’aquestes tasques va ser la reparació i la consolidació de la teulada del “Creuer de Sant Jordi”. Era molt necessària ja que s’havien d’eliminar les filtracions d’aigua que estaven fent malbé tota la pintura i la decoració del creuer. La reparació es va dur a terme en diferents fases. En primer lloc, es va alçar tota la teulada àrab, així com la rajola ceràmica massissa i els llistons de fusta. Posteriorment es va reconstruir el tauler mitjançant la col•locació de nous llistons de fusta i noves rajoles ceràmiques que juntament amb una capa de compressió amb morter de ciment, van regularitzar el nou tauler. Per últim, es va impermeabilitzar el nou tauler amb làmina asfàltica, d’aquesta manera, si en qualsevol moment es trenca una teula, la impermeabilització evitarà filtracions d’aigua. Per últim es van tornar a col•locar les teules àrabs.

Una vegada finalitzada la reparació de la teulada, vam decidir començar la restauració de la pintura i la decoració del “Creuer de Sant Jordi”. L’opció que decidírem va ser reparar no solament tot allò que estava afectat per les filtracions d’aigua, sinó fer front a la restauració de tot el creuer. Per descomptat que es va rehabilitar tot el que les filtracions havien deteriorat.

També es va refrescar tota la pintura del creuer que estava deteriorada pel fum de la calefacció, l’escut de Banyeres pintat en sanguina i tots els detalls de la decoració mural que no s’havien acabat. I aprofitant la bastida enorme que es va haver de muntar, es va netejar i refrescar la taula pintada a l’oli amb la imatge de Sant Vicent Màrtir, obra de Salvador Gil que corona l’Altar de Sant Jordi. Per últim i gràcies al suport desinteressat de dos devots al Patró, es van netejar les dues làmpades situades als laterals de l’altar i el retaule. La finalitat d’aquesta laboriosa tasca era que després de desmuntar la bastida, tota la decoració del creuer estiguera completament acabada pel que fa a la pintura i a l’ornamentació. Foren dos mesos i mig de molta feina, durant els quals a poc a poc anàvem veient l’evolució. Personalment ha estat per a mi
una experiència molt gratificant poder veure treballar el mestre Bartolomé Carabal García i el seu ajudant Abdal•là, els quals formen un tàndem perfecte.

Voldria agrair, tant a l’anterior Corporació Municipal com a l’actual, les ajudes que ens han atorgat així com la col•laboració i l’acceptació de totes les persones en tots els projectes que la Confraria de Sant Jordi ha dut a terme i que ens ha permès fer front a totes les despeses.

DONACIONS

Durant l’any, la Confraria de Sant Jordi rep moltes donacions que enriqueixen el patrimoni de tots els banyeruts. La Confraria té, per tant, la responsabilitat
de custodiar-lo i cuidar-lo. L’any passat va haver una donació molt significativa de mans de dos confrares que, en representació de les persones que el guardaven, van obsequiar la Confraria amb un dels querubins que decoraven la part superior dels capitells que remataven les columnes de l’antic Altar del nostre Patró, ubicat al Temple Parroquial i que va ser cremat durant la Guerra Civil. Es tracta d’un angelet tallat en fusta i que per desgràcia no conserva la policromia, ni els daurats originals amb els quals els nostres majors conten que estava decorat tot el retaule. Aquesta peça és molt important i estimada per tots nosaltres, ja que són les úniques restes que
coneixem i conservem, al nostre poble, de l’antic altar de Sant Jordi.

Des d’ací la Junta Directiva vol agrair a aquests confrares i devots de Sant Jordi el seu obsequi i la voluntat de desprendre’s d’un objecte tan valuós.

COMMEMORACIONS

Enguany es commemoraria el 175é aniversari de l’antiga Imatge de Sant Jordi. La imatge més antiga que es venerava a l’altar del Sant. Segons les nostres informacions, era obra d’Antonio Esteve Romero, il•lustre escultor valencià. La imatge del Sant, esculpida l’any 1841 en fusta tallada, policromada i daurada, va ser destruïda i cremada durant la Guerra Civil.

L’única resta que es conserva de la imatge és una pota del cavall que en l’actualitat custodia la família Sempere Avellán.

Finalment, i com vaig dir l’any passat, m’agradaria convidar tot Banyeres a participar en els actes religiosos de les nostres Festes. Per a nosaltres és molt important el fet de veure’ns arropats en els actes consagrats al nostre Patró Sant Jordi. Tot el treball i l’esforç executat durant l’any es veu recompensat.

El respecte entre tots aquells que formem part d’una comunitat, és la base principal de la convivència.

En un poble on tots ens coneixem, la fe, la devoció i la consideració a les tradicions, és allò que permet agermanar-nos per conviure com una gran família
les Festes al Patró Sant Jordi.

VÍTOL AL NOSTRE PATRÓ SANT JORDI!

Fotografies:

.- Missa de campanya celebrada al parc de l’ermita de Sant Jordi, 3 de maig de 2015. Foto: Javier Mira.

.- DVD editat amb motiu del 25 aniversari de la Benedicció de l’ermita de Sant Jordi.

.- Obres de reparació i consolidació de la teulada que cobreix el “Creuer de Sant Jordi”.

.- Restauració de la pintura i la decoració del “Creuer de Sant Jordi” duta a terme pel mestre Bartolomé Carabal García.

.- Pintura de la decoració mural de diferents elements que havien quedat inacabats a l’anterior fase de rehabilitació.

.- Antic Altar de Sant Jordi, cremat durant la Guerra Civil.

.- Donació a la Confraria de Sant Jordi d’un dels querubins que decoraven la part superior dels capitells que remataven les columnes de l’antic Altar del Patró Sant Jordi.