Brotherhood of St. George


José Ignacio Martí Navarro

Download file

In first place, com a nou President de la Confraria de Sant Jordi, m’agradaria saludar a tot el poble de Banyeres i en especial, als nostres Majors. Mai devem oblidar que ells són la memòria i les arrels del nostre poble. Les seues experiències, i el que per a mi és el més important, la seua fe i devoció a Sant Jordi, ens ensenyen, orienten i ajuden a superar les situacions adverses que se’ns presenten al llarg de la nostra vida. Besides, també vull nomenar a totes aquelles persones que per motius de salut o altres motius personals, no poden gaudir de les Festes, però que sempre tenen present al Patró dintre dels seus cors. És per això, que li demanen i preguen per millorar la seua situació, ja que saben que el Sant mai els oblida i intercedeix per ells.

Com vaig dir al sopar de canvi de junta, Saint George, patró de la vila de Banyeres des de temps immemorials, ha forjat el caràcter de tots els banyeruts, ja que de la mateixa manera que Sant Jordi es va enfrontar al drac, els veïns de Banyeres mai han tingut por a les adversitats. Prova d’això és que Banyeres ha passat de ser un poble agrícola, a ser el poble industrial per excel•lència, que hui en dia tots coneixem, però també molt important, sense perdre eixe vincle amb la terra.

Sant Jordi és molt important per a tots nosaltres, vos parle ara des de les meues vivències personals. Un dels primers records que tinc és el de portar-li un ramell de flors a l’acte de l’Ofrena. Eixe és el primer contacte que tots tenim amb Sant Jordi. Bit by bit, amb el pas del temps, he pogut observar la dimensió real de la figura del Sant.

Quant d’important ha de ser per a una persona Sant Jordi, per a què totes les nits abans d’anar a dormir, li faça tres besets a una estampeta amb la imatge del Sant.

Quant d’important ha de ser, per a què eixa mateixa persona faça la promesa de reposar la menuda imatge de Sant Jordi que es troba damunt de la porta principal de la nostra Església i a la que tots els festers li rendeixen armes, en senyal de devoció i respecte.

Quant d’important ha de ser per a una persona Sant Jordi, per a què les seues últimes paraules abans de morir foren: VISCA SANT JORDI!

Tant els meus iaios Joaquín Martí Vicent i Dolores Sirera Ruiz, que varen reposar la figura de Sant Jordi, com el meu tio Ramón, són exemples de persones molt importants per a mi, que han fet que la meua devoció al nostre Patró Sant Jordi siga molt profunda.

Perquè si cadascú analitzem les nostres vivències, sempre tenim un familiar, un amic, un conegut que ens ha donat testimoni de la Fe i Devoció a Sant Jordi. Eixe testimoni és l’exemple i guia que devem atresorar i saber transmetre a les noves generacions.

For that, quan em van proposar ser el nou President de la Confraria de Sant Jordi per al periode comprés entre maig de 2014 i April 2017, vaig ser conscient de la importància i responsabilitat d’allò que anaven a oferir-me.

Si vos sóc sincer, en un primer moment vaig dir que no podia. La feina, els maldecaps quotidians, la responsabilitat i per què no dir-ho, la por. Por a no poder estar a l’altura que el Patró es mereix, perquè no hi ha major honor per a un fill de Banyeres que treballar per i per a Sant Jordi. Després de dos dies sense poder dormir, recordant totes les ocasions en les que li he demanat al Sant protecció, ajuda, consell i salut per familiars o amics vaig pensar: “Per una sola vegada que em demana una sola cosa, dic que no”. Then, vaig recordar una frase que em va dir mon pare: "Saint George, what is needed ”. Després de parlar-ho amb la meua dona i òbviament amb els meus amics més pròxims, ja que ells eren els que anaven a acompanyar-me en aquest nou projecte, vaig decidir finalment acceptar el càrrec i tot el que comportava.

També he de dir, que les quaranta persones, que m’acompanyen en la Junta Directiva, van acceptar formar part d’aquest projecte molt emocionats i il•lusionats, haha… "Saint George, what is needed ”.

Cal afegir, que durant aquests mesos que porte al càrrec, moltes persones, i especialment la gent major m’han dit la següent frase: “Què bonic treballar per
Saint George!”.

Voldria agrair sincerament a José Vicente i tota la seua Junta Directiva el haver dipositat la seua confiança en la meua persona.

OBJECTIUS I PROJECTES:

Els objectius i projectes de l’actual Junta Directiva estaran encaminats a mantenir i millorar tot allò que ja està establert, que és molt. Besides, farem prioritaris aquells projectes que considerem més necessaris per al Patró i la Confraria.

Un dels primers projectes que realitzarem, és la restauració del “Creuer de Sant Jordi” en dos fases. La primera d’aquestes consistirà en consolidar el creuer mitjançant la reparació de la teulada. Esta intervenció ens permetrà reparar totes les goteres i humitats que fan malbé la pintura. La segona de les fases consistirà en restaurar la pintura, per a què el creuer brille amb l’esplendor que es mereix. M’agradaria que quan aquest article arribe a les seues mans, les obres estiguen avançades o ja finalitzades. Bit by bit, anirem veient i estudiant les prioritats i necessitats que se’ns presenten per donar-li viabilitat a tots eixos projectes.

.- Relic 2014

Després del traspàs de poders a finals del mes de maig de 2014, vam començar a desenvolupar totes les idees i projectes, així com a organitzar tota la feina que comporta començar un nou camí, desconegut, però il•lusionant.

Un dels projectes que vam dur a terme, fou muntar una paradeta a la Fireta de la Malena. D’aquesta manera, vam oferir a la gent del poble, tots els articles de què la Confraria de Sant Jordi disposa. Alguns d’aquests articles són les escultures fetes amb resina amb la imatge del Màrtir, els rodabalcons tant amb la imatge del Sant com la imatge de La Relíquia, llibres de la Confraria, els CDs de la missa cantada, figures de metall amb la silueta del Sant, contes “Ja arriba Sant Jordi”, etc. Des d’ací vull agrair al poble de Banyeres l’acceptació tan gran que vam tindre.

Poc a poc vam anar preparant les Festes de la Relíquia 2014. Aquesta va ser la nostra primera prova de foc com a nova Junta Directiva.

El dia set de setembre de 2014, dia de La Relíquia, va ser un dia molt intens, ple d’emocions i nervis. Era la primera vegada que ens posàvem al front de tot el que comporta organitzar els actes religiosos del dia de la Relíquia.

El predicador que ens va acompanyar a la Solemne Missa Major, va ser el M.I.D. Jorge José Miró Miró (Canceller Secretari General de l’Arquebisbat de València).

Tots el membres de la Junta Directiva amb el seu treball i esforç van posar el seu granet d’arena per a que brillés com mereixia. El poble de Banyeres sempre té en molta consideració a la Confraria de Sant Jordi i es nota amb la seua comprensió i suport rebut.

Per això vull donar les gràcies.

.- 2015, any significatiu

Cal destacar que 2015 és un any molt significatiu per a la Confraria, ja que commemorem esdeveniments molt importants tant per a nosaltres com per al poble de Banyeres de Mariola.

En primer lloc i per ordre d’antiguitat, commemorem el 75 aniversari de la imatge de Sant Jordi. Durant la Guerra Civil totes les imatges de l’església van ser cremades i entre elles es trobava la del Sant. L’actual imatge del Patró que presideix el seu altar a l’església de Santa Maria és una talla en fusta policromada de grans dimensions, d’uns 2,35 metres d’alçada.

Aquesta escultura, que representa a Sant Jordi a cavall llancejant al drac, va ser realitzada per l’escultor José Villalba Rafel de Barcelona.

On the other hand, cal destacar que va ser sufragada i donada per D. Víctor Miguel Sempere Castelló. La imatge va ser beneïda el 31 August 1940. Com anècdota, es pot dir que el cost de la imatge va ser de 15.000 de les antigues pessetes.

A l’any 1990, fa ja 25 years, degut al seu deteriorament va ser restaurada per l’empresa Caraval de València i més concretament per Bertomeu Caraval García, sent sufragats tots els costos per la família de D. Víctor Miguel Sempere Castelló.

Enguany també es celebra el 50 aniversari del Cambril de Sant Jordi. Aquest es va realitzar sent president D. Jose Albero Puerto. El Cambril es va construir aprofitant un espai menut al fons de la Capella de la Comunió de l’Església Parroquial amb la fi de poder guardar allí la imatge de Sant Jordi “el xicotet”, i les seues andes. Va ser realitzat per manobres del nostre poble. Una vegada finalitzat, se li va encarregar al pintor i artista local Juan Domènech Sarrió, popularment conegut com Juanito “el pintor” la decoració d’aquest espai.

Es podria dir que el Cambril està decorat mitjançant pintures murals que fan referència al nostre Patró. Aquest espai està dividit en quatre parts: a la part esquerra del Cambril es troba la imatge de Sant Jordi amb el seu escut de combat, on en compte d’estar representada la seua creu encarnada, es representa l’emblema del nostre poble mitjançant les quatre lletres N, F, L i R. les quals són les inicials dels títols que defineixen a Banyeres com a vila Noble, Fidel, Lleial i Reial.

A la part dreta, es pot contemplar a la princesa amb una rosa a la mà. La rosa simbolitza la puresa que Sant Jordi representa. Finally, al sostre podem observar els àngels portadors de les palmes, que simbolitzen el martiri de Sant Jordi. Today, el Cambril alberga les andes del Sant ja que la imatge de Sant Jordi “el xicotet” és venerada a la seua ermita. Al Cambril també es troba la rèplica del Reliquiari que va arribar al nostre poble en 1780. Es tracta d’una rèplica de fusta i feta a escala.

Finally, we celebrate the 25 aniversari de la Solemne benedicció de l’Ermita de Sant Jordi i la inauguració del Parc Municipal de Sant Jordi. Després de l’abril de 1988, arriba a la presidència de la Confraria D. Belda Francisco Llopis, qui decideix amb la seua respectiva junta reconstruir l’ermita del Molí Sol. The 8 January 1989, començaren les obres i s’iniciaren els preparatius per a la col•locació de la primera pedra. The day 5 May 1990, dia del trasllat de pujada a l’ermita, aquesta va ser beneïda per l’arquebisbe de València señor D. Miguel Roca Cabanellas qui juntament amb el Senyor Alcalde van inaugurar el Parc Municipal de Sant Jordi.

Crec que no hi ha banyerut que no es senta orgullós de la recuperació de l’ermita com a patrimoni sinò que a més, és el millor testimoni de la fe i devoció de Banyeres de Mariola al nostre Gloriós Patró Sant Jordi.

La llavor de totes aquelles persones que desinteressadament han treballat i treballen, per a i per Sant Jordi és el testimoni de la fe d’un poble en el seu Patró.

Finally, voldria convidar a tot el poble de Banyeres a participar en els actes religiosos de les Festes. És molt gratificant el veure’ns arropats en els actes consagrats al nostre Patró Sant Jordi. Tot el treball i esforç es veu recompensat.

Cadascú vivim les Festes de Sant Jordi d’una manera diferent, uns des de la fe i devoció, altres des de la convivència i respecte. Però tots com a membres d’una Comunitat, d’un Poble i baix la protecció d’un Patró del que ens sentim realment orgullosos.

Solament em queda demanar a Sant Jordi que ens done salut, ens il•lumine i ens guie durant aquests anys per poder afrontar amb valor totes les dificultats que puguem trobar en el camí.

VITOLUS TO OUR PATRON SAINT GEORGE!