Comunicat informatiu del canvi de reglament de règim intern