Certificat del segur de la reproducció del Monument de Sant Jordi prestat per a les exposicions de La Llum de les Imatges “Camins d’art”